ROTO SEČKA –TARUP ZA SUNCOKRET - PROIZVODI (HMETAL - ADA)ROTO SEČKA –TARUP ZA SUNCOKRET
Sečka za adapter koji se nezavisno može podešavati po visini. Zahvaljujući duplim makazama nož je uvek u vodoravnom položaju. Nosači se šrafe na donji postroj adaptera, a pogon se dobija od slobodnog kardana. Na ramu se nalaze saonice koje sprečavaju udaranje noževa u zemlju. Za podešavanje visine postoji više varijanti, a najjednostavnija je kombinacija opruge i lanca (ručno se diže i kači lanac na željenu visinu). Korišćenjem roto sečke u suncokretu izbegavate mnoge neprijatnosti koje znaju praviti duge stabljike.


  ROTO SEČKA –TARUP ZA SUNCOKRE
Copyright © (2016-2020)
HMETAL - ADA