SET ZA IZRADU VOĆARSKOG TARUPA – TRAVOKOSAČICE - PROIZVODI (HMETAL - ADA)SET ZA IZRADU VOĆARSKOG TARUPA – TRAVOKOSAČICE
Sadrži:
- Reduktor sa standardnim kardanskim izlazom i prenosnim odnosom:
tip 140 1 : 1,6
tip 120 1 : 2
- Nosač noža širine 1 – 1,7m po vašem izboru
- Kaljeni čelični noževi od 6 mm sa čaurama i šrafovima
- Noseća ploča od 8mm za pričršćavanje reduktora


 
Copyright © (2016 - 2024)
HMETAL - ADA